ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ហ្គ័ងហ្សូហួហ្គេងហ្យងឌីជីធីតាតិចតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី។

បន្ទប់ ៣០១, អគារ A, poly zhongyu ផ្លាហ្សា, ទេ។ ផ្លូវលេខ ៦៦៦ នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងហ្គ័ងចូវ

TEL: 020-83980471

545587e2

ហ្គ័ងហ្សូហួហ្គេងហ្យងឌីជីធីតាតិចតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី។

បន្ទប់ ៣០១, អគារ A, poly zhongyu ផ្លាហ្សា, ទេ។ ផ្លូវលេខ ៦៦៦ នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងហ្គ័ងចូវ

TEL: 020-83980471

545587e2
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង